چگونه ام دی اف استاندار با فرمالدیید کم را از ام دی اف غیر استاندارد تشخیص دهیم
چگونه ام دی اف استاندار با فرمالدیید کم را از ام دی اف غیر استاندارد تشخیص دهیم

چگونه ام دی اف استاندار با فرمالدیید کم را از ام دی اف غیر استاندارد تشخیص دهیم؟؟

⬅️ نظر به اینکه رنگ رزین فرمالدیید بعد از ترکیب با فیبر چوب متمایل به کهربایی می گردد با نگاه کردن به گوشت یا ضخامت تخته ام دی اف از پهلو، هر چه رنگ آن روشن تر و نزدیک به سفیدی باشد، ام دی اف حاوی فرمالدیید کمتری است.
⬅️ یکی دیگر از راه‌های تشخیص تغییر رنگ است. ام دی اف های حاوی فرمالدیید بیشتر در آب تغییر رنگ می دهند در حالیکه ام دی اف با فرمالدیید کمتر تغییر رنگ کمتری دارد.
⚛️ ضریب تغییر رنگ در ام دی اف های با استاندارد بالا برابر صفر است.
◀️ بر اساس استاندارد EN 622_1 کلاس E1 مقدار انتشار فرمالدیید می بایست 9 میلی گرم در یکصد گرم باشد. تا این ام دی اف قابل مصرف در مکان‌های مسکونی باشد.
⭕️ در مناطق مرطوب و گرم یا مکان‌های خاص مثل مدرسه، بیمارستان‌ها، خوابگاه‌ها و اتاق کودک باید مقدار انتشار گاز فرمائید از این مقدار (9 میلی گرم) نیز کمتر بوده و یا از ام دی اف بدون فرمائید (نسل جدید پیشرفته اکولوجیکال) استفاده نمود.

نمایش برترین فروشگاههای دکورسیون سراسر کشور..کلیک کنید