پرایمرکاغذدیواری، PRIMER ACRYLIC

اطلاعات اختصاصی دکوراسیون داخلی